Auteursarchief: jan goorissen

Original Minds (2)

Geplaatst op

Ron Eglash over Afrikaanse fractals

 

Wonderbaarlijk verhaal over het intuïtief toepassen van de kosmische wet van het fractaal.

Original Minds (1)

Geplaatst op

19 jaar oude Eva Vertes houdt een TED speech over haar ideen rondom stamcellen en kanker. Voor mij een voorbeeld van een originele geest. Het is niet echt belangrijk of het waar is, maar welke deuren haar verhaal opent; zowel innerlijke als werelddeuren!

 

Toelichting MuziekLab

Geplaatst op

Aanleiding

In het onderwijs aan kinderen onder de 12 is me opgevallen dat heel getalenteerde of begaafde kinderen in een aantal gevallen meer willen dan wat past in de onderwijssituatie, of bij gekozen methodieken. Dit meer willen komt tot uitdrukking in veel vragen stellen, druk bewegen terwijl de situatie wordt onderzocht en onverwachte sprongen in de leerstof.

Voor deze kinderen is het MuziekLab.

Wat is het MuziekLab?

Een lab is een situatie waarin onderzoeksvragen worden gesteld en daarbij wordt uitgezocht of onderzocht wat mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn. Er zijn Labs die vooral gericht zijn op het onderzoeken van mogelijke antwoorden en ook Labs die meer potentie hebben liggen in de mogelijkheid vragen te ontwikkelen. Het MuziekLab is zo’n tweede soort en heeft tot doel kinderen te laten kennismaken met en zich te ontwikkelen door het stellen van  fundamentele vragen die betrekking hebben op muziek in de meest brede zin van haar betekenis. Met deze vragen in het hart gaan de kinderen uitzoeken waar mogelijke antwoorden liggen en hoe je met behulp hiervan tot klank en tot muziek kunt komen.

Hoe gaan we te werk?

Gedurende twee (of meer) periodes van 6 weken, steeds onderbroken door verwerkingspauzes komen de kinderen samen in lessen van 2 uur per week. Eerst worden kinderen ingeleid in het stellen van onderzoeksvragen (als ze dat niet al kunnen) en maken mennis met zoekmethodieken. Die methodieken zullen verschillend zijn per kind, afhankelijk van leerstijl, geslacht, temperament, socialisatie en culturele achtergrond. We werken volgens het uitgangspunt van de Gelijkwaardige Communicatie, waarbij alle vragen en alle mogelijke antwoorden als waardevol worden beschouwd, en de kinderen een systeem van waarden leren hanteren om voor zichzelf uit te maken wat voor hen werkt en wat niet. Verschillen tussen kinderen zijn daarbij essentieel, omdat anders zijn een geweldige ingang is tot ontwikkeling van kennis en van gevoelsvalidatie.

De kinderen wordt gevraagd om het resultaat van onderzoek te presenteren als een compositie: dat kan door het zelf opwekken van geluid of  klank, maar ook door geluid op te nemen en te verwerken op een computer. In eerste instantie echter zal de nadruk liggen op zelf voortbrengen van klank, al dan niet met behulp van een muziekinstrument, maar ook bijvoorbeeld door stoelen over de vloer te schuiven, door bladeren te lopen, op grind te stampen, of een gordijn dicht te schuiven. Ook kan een vraag aan de orde komen of geluid en muziek op aarde anders is dan op andere planeten, en of muziek die je innerlijk hoort ook echte muziek is.

Hoe groot zijn groepen?

Idealiter bestaan groepen uit een heterogeen gezelschap van ongeveer 10 kinderen. Deze grootte maakt sociale differentiatie mogelijk, maakt mogelijk dat er genoeg verschillen zijn om mee te kunnen werken, geven vaak een vruchtbare groepsdynamiek, en leert de kinderen vormen van gezamenlijke creativiteit, waarbij de eigen invloed dienstbaar mag zijn aan het Proces van het Geheel. Deze gedacht omtrent dienstbaarheid vormt een essentie binnen de ontwikkeling van nieuw leiderschap: leiden door af te stemmen op het geheel en aldus stem te worden van een soort super-intelligentie. Super hier gebruikt in de zin van hoger, zijnde de resultaatintelligentie van een goed functionerende groep. Dat kinderen dit kunnen, zonder dat hun hogere cognitieve vermogens leeftijdconform tot rijping zijn gekomen komt doordat kinderen vaker hun intuïtie gebruiken, zijnde het vermogen om snel conceptuele noties af te leiden uit ogenschijnlijk losstaande fenomenen. Zij weten vaak niet precies wat ze doen maar vertrouwen op het proces en op de anderen, zoals in het spelen.

De muzikale uitvinder

Precies die uitvinder  mag aan de basis liggen van gezond en onderzoekend muziek maken.

Dit uitvinden-in-relatie geeft de kinderen de kans iets van henzelf te ontwikkelen dat voor anderen betekenisvol is. Het ontwikkeling van eigenheid in relatie tot een groep leidt tot een stevige basis in de persoonlijkheid, en bovendien leidt het tot interessante muziek (het is een MuziekLab tenslotte). De muziek die resultaat zal zijn van deze Lab-processen zal zeker geen groovende top-40 muziek zijn, maar zal eerder lijken op de procesmuziek van componisten als de Amerikaan John Cage, die zover ging om een toeval-spel (de I-Tjing) te gebruiken om zijn muzikale materiaal in de tijd te ordenen. Hij noemde dit “musical decisionmaking through chance operation,” en John Cage is die begaafde kunstenaar die de geprepareerde piano uitvond, of de stiltemuziek.

Kwalitatief onderwijs

Het MuziekLab is een voorbeeld van kwalitatief onderwijs dat er op gericht is longitudinale effecten in de levensloop van kinderen waarneembaar te maken. Er wordt een vuurtje ontstoken dat op gezette tijden haar warmte, of heldere licht zal tonen en het kind een draad van Ariadne in handen geeft waarmee het zichzelf af en toe uit het labyrinth van mogelijkheden kan leiden.

Dit kwalitatieve staat in tegenstelling tot het kwantitatieve onderwijs dat leerresultaten objectief wil kunnen meten en het kind daartoe onderwerpt aan gestandaardiseerde volgiettrajecten. Veel, en volgens Ken Robinson ALLE, kinderen gedijen hierin niet goed omdat het teveel is gericht op bestendiging van de vigerende kennismodellen. Het toeval, het onverwachte dat zo’n belangrijk gereedschap is in de hand van een leider vereist een geschoolde open geest. Het MuziekLab wil daartoe bijdragen.

 

No names, neither inside nor outside

Geplaatst op

Tuesday 9th April 1996

To what extend is what I write down bound to my own experiences and to my emotional- and rational structures? To what extend can I have contact with God and Spirit?

What is knowledge? What is asking, what thinking?

From the layer of Genesis (in a way this layer can be understood as the “skin” around all material energy events)  you are being thought into. Your experience and potential have formed you. The Great Thinking becomes thought-form in the small thinking.

The Great Thinking has no form, has no density, but is a field of presence. Everything you write down is you, but you are from the Lord and through the Lord. The Lord speaks and you receive. But neither from “outside” nor from the “inside”. The Lord speaks and you are His Word. The Lord creates and He is you. We, the messengers, “are” not outside of you nor are we inside you.

We “ARE”. But we are not somewhere.

We are in the Lord and the Lord is in us and He speaks through us. When you open yourself you can bridge the inside-and-outside, and you listen to the spaceless and timeless Being There. You give it words, just as the sunlight makes visible the flow of water. We do not dictate the words. We are however in the flow, that is God and flows to you. Your listening is praying and the prayer is God’s answer. While His Word is your question and you are His Answer.

How can you ask what has never been a question? How can you give names outside and experience inside what was always resting in itself? A membrane of restlessness vibrates in the wandering light of earth and is destined to break when the first drop of the full current touches it.

No more hearing, no more seeing, no awareness nor awe, only Love.

Endless, fathomless Love that completely transforms you and makes you holy, without ending, without beginning, without borders, with no ground nor sky nor horizon.

Being. Being.

Being’s being .

Surrender, give back what you cannot own.

Geplaatst op

Thursday 11th April 1996

The Twelve, the symbolical twelve followed a Man they couldn’t understand.

The Man who lived to preach a freedom of power, to preach and to heal the darkened will of humans.

How could they understand Him when his lesson was that humans should turn themselves to God (in these messages God is feminine AND masculine, or rather the two integral) and live accordingly?

Humans have a tremendous drawback from other living creatures: they can think.

This thinking is also a force that can change the world drastically toward the Lord. The Word of the Lord can be understood through this force, but should not be dissected and analyzed.

There lies no true virtue in the discovery of mathematics; the structure of matter and physical energy; and the rational analysis of language itself. It does not help humans to come closer to their goal, it does not help the world to float toward the Lord. However, you cannot turn back, you cannot undo what has been created through humans. It was all provided for through the will of God. God did not invent mathematics, He did not invent the structure of physical phenomena. He did not structure the brain nor did He structure the Universe.

God looks upon His creation that follows strange paths and lingers in a turbulent slumber.

 The Lord helps humans -and everything created- to follow the course of developments. You are there to choose. But choose wisely!

It is all much more simple then you all believe.

Who made you believe that the world is there to conquer? It is already yours. How then can you approach what you own but cannot have? You can only give it back to whom gave it to you. If you do that you will have the entire Universe, although it will not be the same any more. You cannot have the world as it is because you cannot have what is there to make you possible. If you would have the world to change it and to master it you would make your very existence impossible.

Oh, how much you want to understand everything you can lay your hands on. And how wise would it be if you could say I give the world back in your Hands, my Lord, for I cannot make it better.

How difficult, to master the small world that you created in your brain, and to return to your Creator. You have been made in such a manner that it is truly impossible to do so but if you do the impossible the world will be yours.

How cruel to be made in such a way?

How wonderful to be invited to give back what you cannot have. How wonderful to be freed of the burden that God put upon the world to give it a chance to come back to Her/Him, and love Her/Him freely.

Give, and thou shalt be given;

loose and thou shalt be lost;

Conquer and thou shalt be tyrannized.

Fear and thou shalt be feared.

Love and you will meet nothing but Love.

You can’t be right.

Geplaatst op

Monday, 6th November 1995

Message

The man who was shot (Yitzhak Rabin) has arrived. He will be remembered as a prince, his life will be remembered in difficult times.

The people of Israel, the land of the abolished people, will return to a faith of grace when their priests, the hard-headed masters of lore will see that the book that was entrusted to them is alive.

The book is not a commanding voice of God, not the description of His unchangeable will.

His will always changes, because His love always grows.

Do not let yourselves be deceived by the blackness of the figures of the alphabet: they were never meant to contain the Truth of God.

They were meant to give you the opportunity to record your past, your possessions.

The true book of God is alive and not in THE PLACE (the materiaL WORLD) to be found. If you seek the book of God: Read the scripture of your hearts; Read the language of your love; Listen to the teachings of your loving Masters.

God does not proclaim His one teaching to be definite, He will always tell the story of His love to those who are willing to listen.

 NEVER CLAIM THAT

YOUR DEEDS ARE

ACCORDING TO HIS WILL

BECAUSE HE WILL CHANGE HIS

WILL FOR IT;

NEVER HARM ANOTHER

CREATURE ON BEHALF OF THE LORD

BECAUSE HIS LOVE IS FOR

EVERY ONE THING HE

CREATED.

If you find yourself in dim circumstances, and you want to change them ask for the ways of your heart, not for the law of God, for He only speaks in the silence of your hearts.

THOSE ARE HIS RIGHTEOUS ONES

WHO LIVE WITH THEIR HEARTS IN THE

MOUTH OF THE LORD.

HE WILL ALWAYS TELL THE STORY OF HIS LOVE

AND, BEHOLD

IT WILL ALWAYS BE DIFFERENT,

ALWAYS BE NEW.

This is one of the streetcalls of those who think they are right:

I CLAIM THE JUSTIFICATION OF MY GOD,

MY GOD TOLD ME TO DO A DEED

THAT IS UNJUST IN THE EYES

OF MEN, BUT JUST IN HIS EYES.”

Beware, my beloved ones!

On life and reincarnation

Geplaatst op

Channeling: het luisteren naar wat er aan Innerlijke Kennis opwelt in het Oog van het Geheim. Simpel gezegd: ga naar het membraan dat je scheidt van het NIets. Het zal zich uitdrukken en je zult het verstaan op jouw manier.

Het volgende welde op in 1996 en is voor mij nog steeds valide.

Friday 12th April 1996

I want to ask how the world should be managed when lots of people start living according to their Divine Destination. Who will work in the factories, who will provide our food etc.

Why are there so many humans?

It is difficult to understand.

There are many humans on the earth, yes,

and yet with not so many are you.

You live several lives at the same time

This is a dense time, and many souls

want to experience it intensely.

You can, in this density, live more,

-maybe up to 100 or more- lives

at the same time.

It is not difficult for you to be divided

when you are not aware.

When you become aware more and more,

the earth will have to house fewer and fewer

biological systems -humans.

It is vital that you transform and

don’t put such a strong burden

on the available resources.

When you start to live according to

your destination, you will not stop

working. Indeed, no, your work

will be more efficient as it is

done with true love.

The concept of re-incarnation

is a very tricky one.

You, with your thinking culture,

can only think of it in a

time-linear structure.

The truth, however, is different.

Re-incarnation is the wrong word, really.

It should be called multiple presence

or faceted influx.

This influx of life-form and

opportunities of experience is

quite differently organized

from what you imagine.

We will explain how when you

have more time, but we can give you

the image of a multi-dimensional space,

where you, who live in space-time,

can only perceive faint fragments

of different dimensions

as aspects of time.